Gediplomeerd reisleider ?

Werkaanbiedingen
Zelfstandig reisleider
Medeverantwoordelijkheid
't Valieske
Car & bus magazine

Laatste aanpassing: 20150325, g-riet-ings.


Als afgestudeerd FBAA-reisleider ontvangt u een reisleiderskaart die u in uw specialisatie bevestigt.
Bij uw afstuderen kan u mits betaling lidgeld ook lid worden van de vzw Reisleiders Vlaanderen en op die manier de @Werkaanbiedingen telkens in uw mailbox ontvangen.
In 2007 kwam de beroepskaart van Toerisme Vlaanderen erbij, die hu in staat stelt in de lidstaten van de Europese Unie hun occasionele diensten als reisleider uit te oefenen (met bewijs van genoten opleiding aanvaard door Toerisme Vlaanderen en binnen de wettelijk gestelde arbeidsomstandigheden).
Afgestudeerden van Syntra Genk kunnen ook lid worden van de Reisleidersclub Genk, zie verder.

Lijst van al deze afgestudeerden= de reisleiderspool
* abecedarium reisleiders
* abecedarium van alle bestemmingen waarop baav-fbaa-reisleiders afstudeerden;
* aparte lijst Reisleiders Vlaanderen, incoming tourism)

Bedrijven, organisaties of verenigingen die een reisleider zoeken kunnen gratis gebruik maken van de @werkaanbiedingen. Deze worden in eerste instantie doorgestuurd naar de leden van de vzw Reisleiders Vlaanderen, waar afgestudeerden uit de FBAA-Syntra-centra lid kunnen van worden; enkel wanneer de werkaanbieding niet kan worden ingevuld, wordt die nog doorgestuurd aan de niet-leden afgestudeerden.

De vzw Reisleiders Vlaanderen wijst bij dit punt uitdrukkelijk naar het bestaan van een modelcontract en een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid (met substantiële korting voor de leden van de vzw Reisleiders Vlaanderen en in nieuwe versie bevestigd door Induver Antwerpen in 2015.

Elkeen kan zich abonneren op het Car & bus magazine.
Actuele cursisten en leden van de vzw Reisleiders Vlaanderen genieten ook hier een bijzondere korting. Info.
Elkeen kan zich ook aanmelden voor de @Nieuwbrief (overzicht), die minstens eens per maand wordt doorgestuurd en info bevat over de opleidingscentra, over proef- en studiereizen, over landenactua, inhoudsoverzicht Car & bus magazine, verzekeringen, enz.Zelfstandig reisleider...

Wie na zijn slagen in de opleiding en het behalen van een specialisatie het beroep van reisleider effectief als zelfstandige wil uitoefenen (geheel, aanvullend als gepensioneerde, als werknemer in bijberoep...), moet daarbij sinds 2001 ook een opleiding in bedrijfsbeheer* hebben gevolgd; bepaalde diploma's vormen hier een uitzondering op, maar dat wordt dan best nagevraagd bij de bevoegde diensten.
Sinds die nieuwe regeling** krijgt elk cursist bij het begin van zijn opleiding die kans geboden (bijkomende cursus naast de opleiding tot reisleider). Wie dat op dat moment nog niet wenst, kan dit later bijvolgen ofwel in een volledig cursusjaar ofwel in een versnelde versie (4 maanden). Info bij www.syntrawest.be of bij www.vizo.be.
Voor wie voor 2001 afstudeerde en een jaar na zijn afstuderen via de opleidingsinstelling een middenstandsdiploma kreeg uitgereikt, heeft aan dat diploma voldoende. Indien nodig en/of gewenst kan een attest hiervan worden bekomen (kopie van behaald diploma is niet langer mogelijk; een kopie maken van uw diploma is geldig zonder dat dit voor eensluidend afschrift dient te worden verklaard).

* Sommige opleidingen voorzien bedrijfsbeheer in hun programma zodat een bijkomende vorming niet meer hoeft om zelfstandig reisleider te worden; bijkomende info bekomt u via uw opleidingsinstelling;

** De gewijzigde toestand betekent ook dat een diploma hoger middelbaar niet langer volstaat voor een attest bedrijfsbeheer;


Mede-verantwoordelijkheid


Een reisorganisator die in zijn programma of reisbrochure zaken vermeldt zoals “gespecialiseerd reisleider voor die of die streek “ of “een ervaren reisleider die de streek door en door kent”, wordt bij ev. klachten of opmerkingen geacht die “gespecialiseerde streekkennis” te kunnen aantonen. De reiziger heeft immers het volste recht op de levering van wat werd aangekondigd.
Een reisleider die “verkeerde” specialisaties opgaf of verkondigt dat hij alles aankan, kan mede-verantwoordelijk worden gesteld voor deze vorm van bedrog. Vandaar de absolute noodzaak het bewijs van de specialisatie(s) waarop men werkt, te kunnen leveren.
U begrijpt dan ook het belang bijkomende specialisatieproeven af te leggen... Zie punt 3. hierboven.

Een wetsontwerp volgt, waarbij de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever wordt vastgelegd voor het touringcarvervoer, aldus Etienne Schouppe. I-mail, 15-04-2008.


't Valieske


Speciaal voor afgestudeerden van het Centrum Genk: de Reisleidersclub Genk.
Met 't Valieske of via @mail worden de leden op de hoogte gehouden en verwittigd rond activiteiten, proefreizen, uiteenzettingen over landen en reizen naar die landen, enz.
Eens gelezen, zie je meteen al uit naar de volgende publicatie, zeker weten!

Reisleidersclub Genk
Hoekstraat 14 , 3600 Genk
rekeningn BE06 9730 7605 6522 _ ARSPBE22

www.reisleiderslimburg.be
VREVEN JOSEFINE, voorzitter _ josefine.vreven@skynet.be _011-270-139
POLESZCZUK NADIA, secretaris _ nadia.poleszczuk@hotmail.com _ 089-615-296

Nieuwsbrief 't Valieske, uitstappen, activiteiten, maandelijkse meeting-avond bij Syntra, bibliotheek