Opleiding tot reisleider/ gids

BAAV-FBAA-reisleiders zijn afgestudeerden in de opleiding Reisleider/Gids, finaliteit Reisleider, aan een door de BAAV-FBAA erkend opleidingscentrum.
Op dit ogenblik betreft dat Roeselare, Genk, Turnhout, Brussel en Sint-Niklaas.
Enkel die afgestudeerden bekomen de BAAV- FBAA-reisleiderskaart en kunnen lid worden van de belangenvereniging vzw Reisleiders Vlaanderen.
g-riet-ings, 20130827


Reisleiders zijn essentiële figuren in het toerisme. Zij kunnen de bezochte streken met hun merkwaardigheden, historiek, landschap, keuken, eigen sfeer, bevolking, curiosa e.d., voor het publiek opentrekken en ervoor zorgen dat de reizigers een zo interessant en optimaal mogelijke reis beleven.
Dit houdt in dat van deze mensen uiteenlopende kwaliteiten worden gevergd, gaande van de kennis van de bezochte streek, kunnen omgaan met mensen, spreken in het openbaar en het op de juiste manier werken met de verrassende mogelijkheden die autocars bieden, tot het bezitten en bijwerken van een sterke algemene en veelzijdige interesse, en de drang om dit alles door te geven aan derden.
Personen die een reis willen begeleiden omdat ze zelf graag eens op reis gaan, vindt de autocarwereld met honderden. Doch reisleiders die beantwoorden aan de hoger vermelde normen, zijn er met evenvele honderden tekort, reden waarom de FBAA deze zeer praktijkgerichte opleiding patroneert.

Per cursusjaar 2005-06 startte de "opleiding reisleider/ gids" in een nieuwe structuur.
Een gezamenlijk eerste jaar en In het tweede jaar kiest men voor ofwel finaliteit gids ofwel finaliteit reisleider.
Afgestudeerde reisleiders kunnen op deze manier nu ook hun erkenning bekomen als gids; voor het eerste jaar genieten zij alvast vrijstelling. Idem dito voor reisleiders..
In de finaliteit reisleider worden voortaan als specialisaties aangeboden:
* Europa
* Vlaanderen (Syntra Genk en Roeselare)
* Noord-Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland
* Midden en Zuid-Amerika
* Afrika
* Azië

De centra waar de opleiding tot reisleider/ gids nu doorgaan, en hun coördinaten vindt u terug op www.toerismevlaanderen.be, opleiding reisleider/gids, met alle verdere info.
De voorgestelde programma's variëren per opleidingscentrum, en vraag bij aanvang van de opleiding na wat in het tweede jaar is voorzien in de door u gekozen finaliteit, en wat waar doorgaat.


* Toelatingsvoorwaarden:
min. 18 jaar oud bij aanvang cursus, minstens secundair onderwijs voltooid. Wie hier niet over beschikt, wordt doorverwezen voor gesprek ivm maturiteit, werkervaring.... Op basis hiervan kan hij/zij dan worden toegelaten (let wel: toelatingscommissie)
_ info syntravlaanderen, 07/2007.
* Lesdagen: verschillen volgens centrum.
* Verloop: de cursus loopt over twee jaar en levert samen met een diploma, ook een officiële beroepskaart van reisleider of gids af.

Roeselare
Contact: Patrick Gyselynck en Sadia Bafdel, sadia.bafdel@syntrawest.be

Oostnieuwkerkesteenweg 111, 8800 Roeselare _ 051-268-750
Reisleider Europa + Reisleider Vlaanderen

Genk (kies Genk — www.syntra-limburg.be/index.aspx?ID=aimQcZaaZ
Contact: Luc Houbrechts, luc.houbrects@skynet.be
Syntra Limburg of Syntra Genk, Kerkstr. 1, 3600 Genk-Winterslag _ 089-354-616
Reisleider Europa + Reisleider Vlaanderen

Turnhout (opleidingen —> toerisme —> reisleider)
Contact: Veronique Vandyck en Peggy Mertens, peggy56@telenet.be
Syntra Campus Kempen (voordien CMO Kempen genaamd), Kempenlaan 36 te 2300 Turnhout _ 014-414-021

Brussel
Contact: Kurt Hillewaere Kurt, Opleidingscoördinator
Syntra Brussel Campus Tour & Taxis, Havenlaan 86C/209, 1000 Brussel _ 02-421-1770

Syntra Sint-Niklaas= Midden-Vlaanderen
Contact: Steve De Vroe, steve.de.vroe@syntra.mvl.be
Hogekouter 1, 9100 Sint-Niklaas _ 03-760-0841

*****

De cursussen werden lang terug opgestart door de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van reisorganisatoren (F.B.A.A., Dobbelenberg, Metrologielaan 8 te 1130 Brussel — www.fbaa.be).
Het toerisme is in ons land een grondwettelijk geregionaliseerde materie, zodat het praktisch beheer van de Vlaamse cursussen berust bij de Vlaamse vleugel van de FBAA, de Vlaamse Raad van Autobus- en Autocarondernemers (V.R.A.) gevestigd op dezelfde adressen.

B.A.A.V. (Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers van West-Vlaanderen), Car & Bus. Dit is een vroegere benaming, die in 1988 ophield te bestaan, tenzij als organisator van Busworld Europe met alle verder info op www.busworld.org
Het Europees Autocar- en Autobussalon gaat om de twee jaar te BE-Kortrijk door, en editie 2009 was het 20e Kortrijk en de 40e Busworld-beurs) — 2011, 21-26/10 (21e) — 2013, 18-23/10 (22e) — 2015, 16-21/10 (23e) — 2017, 20-25/10 (24e) — 2019, 18-23/10 (25e) — 2021, 15-20/10 (26e) — 2023, 20-25/10 (27e) — 2025, 17-22/10 (28e)
- organisator van ECW, de Europesee, ACW, de Asian Coach and Bus Week, die telkens Busworld voorafgaat
-
uitgever van het beroep, onder de naam Cartoeristiek
- uitgever van het maandblad Car & bus magazine (speciale tarieven voor cursisten en afgestudeerden, en nog specialer tarief voor leden van de belangenvereniging van afgestudeerde reisleiders, de vzw Reisleiders Vlaanderen) — www.car-bus-magazine.be
- verspreider van de @Nieuwsbrieven, een tot meerdere keren per maand, met info over de opleiding, ev. blijvende vervolmakingen, studiereizen en actuele toeristische info. Gericht aan afgestudeerden, actuele cursisten, pers, toerismescholen, geïnteresseerden. Gratis mits @mailadres.


- contactbasis voor de vzw Reisleiders Vlaanderen, de belangenvereniging van afgestudeerde reisleiders, www.reisleidersvlaanderen.be, info.reisleiders.vlaanderen@telenet.be

- verspreider van de @Werkaanbiedingen: verenigingen, touringcarbedrijven en/of reisorganisaties die een reisleider zoeken, kunnen dat gratis laten doorsturen bij alle afgestudeerde reisleiders die over @mail beschikken. Reglement.

Examenreglement & mondeling eindproef (regeling voorzien tot begin nieuwe structuur)
Opleidingscheques