Alles over het vinden van reisleiders en/of gespecialiseerde reisleiders...

Werkaanbiedingen reisleiders...

Reglement werkaanbiedingen

Touringcarbedrijven, reisorganisaties, verenigingen... op zoek naar een reisleider voor een bepaalde bestemming, kunnen zich wenden tot de Reisleiderspool (lijst van alle afgestudeerden en de bestemmingen waarop zij zich specialiseerden + lijst Reisleiders Vlaanderen voor incoming toerisme).
Of, zij kunnen hun werkaanbiedingen ook gratis laten doorsturen naar alle afgestudeerde FBAA-reisleiders met @mail.
Contacteer riet.espeel@busworld.org _ riet espeel, 0475-383-446 of 051-221-743 buiten kantooruren.

Uw oproep wordt zo vlug als mogelijk doorgestuurd, volgens een vast herkenbaar patroon kort en bondig opgesteld
(nuttige data, zie in voorbeeld even verder). Elke oproep wordt normaliter binnen de paar uren geregeld.
Alle verdere contacten gebeuren rechtstreeks tussen reisleider en opdrachtgever.


Als richtprijs wordt momenteel 125 EUR gesteld, waarbij de reisleider dan 8 uren ter beschikking staat.

Prijs is verder bespreekbaar, afhankelijk van specifieke wensen zoals taal, thema-werking, extra uren, dringend optreden, enz.

De Toerismecursussen-Reisleiderspool treedt op als tussenpersoon inzake informatieverstrekking voor reisleiders, tussen opdrachtgever en alle afgestudeerde reisleiders — in casu, zij die over @mail beschikken — en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ev. fouten of onvolkomenheden in de door de opdrachtgever aan ons verstrekte informatie.
riet.espeel@busworld.org_ www.reisleiders.be

Elke opdrachtgever heeft het recht de reisleider om zijn reisleiderskaart te vragen als bewijs van zijn afgelegde specialisatie(s).
De opdrachtgever doet er ook goed aan zeer duidelijk te stellen wat van de reisleider op de geprogrammeerde reis wordt verwacht. De vzw Reisleiders Vlaanderen, belangenvereniging van de afgestudeerde reisleiders, wijst er zowel reisleiders als opdrachtgevers op, dat zij via www.reisleidersvlaanderen.be een modelcontract voor een samenwerking opdrachtgever-reisleider kunnen vinden, en naar eigen werking kunnen aanpassen.
De site bevat ook info over een ev. gewenste BA-verzekering specifiek voor reisleiders (groepen in opdracht rondleiden in binnen- en/of buitenland).
De ontvanger van de @werkaanbieding verbindt er zich toe deze mails aan niemand anders door te sturen.

Bedrijven riskeren boete als ze niet antwoorden op sollicitatiebrieven
Vrijdag 26 Maart 2010 _ [cid:741bb397-7066-4d11-8157-37fa0588103f] 6 d. _ powered by [cid:67583751-98e3-4bf4-8293-35034c9f074e] www.belga.be/homepage.asp
(Belga) Binnenkort riskeren bedrijven een boete als ze niet antwoorden op sollicitatiebrieven. Die maatregel komt er op voorstel van initiatiefnemer Hans Bonte (sp.a). "Momenteel worden amper drie op de tien brieven beantwoord. Dat werkt demotiverend", zegt Bonte. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vrijdag.
"Er bestond al langer een afspraak tussen de sociale partners om elke sollicitatiebrief te beantwoorden. Maar in de realiteit blijkt daar compleet niets van in huis te komen." Daarom diende Bonte een wetsvoorstel in. Dat wordt door de Kamercommissie Sociale Zaken positief ontvangen. Verwacht wordt dat het voorstel nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd. Bedrijven die zich dan na het ontvangen van een sollicitatiebrief niet antwoorden, kunnen door de arbeidsrechtbank bestraft worden met een boete van 500 euro, verduidelijkt de sp.a'er. Bonte verwacht dat onder meer de VDAB en de Werkwinkels, die werkzoekenden begeleiden, de hardnekkige bedrijven op het spoor zullen komen.

Voorbeeld

BusworldCoaches&Buses, Rumbeke-Roeselare
zoekt gespecialiseerd reisleider voor

10-daagse Sardinië
29 februari 2008


Definitief programma in samenspraak met reisleider.

Uw contact bij BusworldCoaches&Buses: riet espeel
Moorseelsesteenweg 2, BE-8800 Rumbeke-Roeselare
0475-383-446
riet.espeel@busworld.org
www.reisleiders.be

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reisleiders die zich aanmelden voor een werkopdracht houden zich voor minstens een week ter beschikking, maar bij ontbreken van verder nieuws na die week kunnen zij andere jobs aanvaarden.

De opdrachtgever wordt bij voorbaat bedankt voor het beantwoorden van alle aanbiedingen die hij ontvangt en de reisleiders meldt waarom ev. niet op hun aanbod kan worden ingegaan (zie wetsvoorstel Hans Bonte (sp.a)).

De opdrachtgever is zich bewust van de richtprijs van 125 euro/dag op basis van 8 uren werk, zoals aangemeld door de vzw Reisleiders Vlaanderen, belangenvereniging van de vzw Reisleiders Vlaanderen.
________________________________
De Toerismecursussen-Reisleiderspool treedt op als tussenpersoon inzake informatieverstrekking voor reisleiders, tussen opdrachtgever en alle afgestudeerde reisleiders -- in casu, zij die over @mail beschikken -- en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ev. fouten of onvolkomenheden in de door de opdrachtgever aan ons verstrekte informatie.
riet.espeel@busworld.org _ www.reisleiders.be

Elke opdrachtgever heeft het recht de reisleider om zijn reisleiderskaart te vragen als bewijs van zijn afgelegde specialisatie(s). De opdrachtgever doet er ook goed aan zeer duidelijk te stellen wat van de reisleider op de geprogrammeerde reis wordt verwacht.

De vzw Reisleiders Vlaanderen, belangenvereniging van de afgestudeerde FBAA-reisleiders, wijst er zowel reisleiders als opdrachtgevers op, dat zij via www.reisleidersvlaanderen.be een modelcontract voor een samenwerking opdrachtgever-reisleider kunnen vinden, en naar eigen werking kunnen aanpassen. De site bevat ook info over een ev. gewenste BA-verzekering specifiek voor reisleiders.

De ontvanger van dit bericht, zijnde een afgestudeerd FBAA-reisleider, verbindt er zich uitdrukkelijk toe deze werkaanbieding(en) niet door te geven aan mensen die de FBAA-reisleiderskaart niet behaalden.

FBAA-reisleiders die de @werkaanbiedingen aan anderen doorsturen,
worden uit de reisleiderspool verwijderd.

g-riet-ings, 20160813